Bij de exploitatie van onze software respecteren wij de privacy van een ieder die daarvan gebruik maakt. Wij garanderen dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dit voor de levering van onze diensten noodzakelijk is. Voor het overige worden uw persoonsgegevens slechts gebruikt met uw uitdrukkelijke toestemming.

PeopleFlows biedt een gesloten systeem aan om het dagelijks leven de normale status te laten benaderen. Een cruciaal onderdeel van PeopleFlows is het verwerken van persoonsgegeven voor het controleren, coördineren en sturen van mensenstromen bij evenementen, bedrijfslocaties, evenementenhallen, etc. Onze klanten zijn bedrijven die kiezen voor de PeopleFlows oplossing om de toegang tot hun evenement/locatie te beveiligen en te stroomlijnen zodat hun bezoekers snel en efficiënt toegang verleend krijgen. People Flows maakt gebruik van gezichtsherkenning om de geregistreerde contactloos toegang te verlenen tot de locatie.

De flow bestaat in het kort uit de volgende componenten:

  1. De gebruiker van PeopleFlows registreert zich zelf en geeft de applicatie toegang tot zijn gegevens voor een specifieke locatie.
  2. De toegangscontrole van het gebouw wordt uitgerust met de PeopleFlows toegang applicatie.
  3. De gebruiker wordt herkend door de gezichtsherkenning.
  4. De applicatie controleert op basis van voorwaarden of de gebruiker toegang mag krijgen tot de locatie.
  5. Een groene of een rode kader verschijnt op de applicatie. Bij groen mag de gebruiker doorlopen. Bij rood ontvangt de gebruiker een persoonlijke boodschap op zijn eigen smartphone met de reden van afkeuring (bijvoorbeeld: geen geldig toegangsbewijs).

Voor zover daarnaar gevraagd wordt of relevant is, voor de levering van onze diensten vereist een opgave van uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum en biometrische kenmerken. Deze gegevens worden gebruikt en opgeslagen voor zover noodzakelijk is om onze diensten deugdelijk te kunnen uitvoeren. Persoonsgegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde serveromgeving, in beheer van Exonet BV (https://www.exonet.nl/privacy-verklaring).

Voor de communicatie van de APP met het backend systeem wordt gebruik gemaakt van https, hierdoor is de communicatie tussen cliënt en backend encrypted. De API is beveiligd middels bearer token communicatie. De backend is beveiligd met login / wachtwoord en 2 weg authenticatie.

De PeopleFlows applicatie werkt door gezichten te detecteren die zich onder de geregistreerde bevinden. Deze beelden worden volledig gecodeerd en verzonden naar onze hyper-veilige Cloud-server waar ze worden omgezet in een reeks gezichtsmetingen (we noemen ze Feature-vectoren) die vervolgens worden vergeleken met de gecodeerde geregistreerde. Na deze handeling (positieve of negatieve uitkomst) worden de gegevens volledig verwijderd.

PeopleFlows zal uw persoonlijke gegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder onze verantwoordelijkheid vallen, evenals door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Derden kunnen slechts kennisnemen van uw persoonlijke gegevens voor zover zij zijn betrokken bij de uitvoering van onze diensten.

PeopleFlows is Privacy by design en Privacy by default.

Privacy by design: Bij het ontwerpen is maximaal rekening gehouden met de privacy en alleen die gegevens die worden gevraagd die echt noodzakelijk zijn.

Privacy by default: Persoonsgegevens zijn nooit openbaar zichtbaar en de gebruiker beslist zelf waar zijn gegevens gebruikt mogen worden en kan op elk moment beslissen om zijn gegevens totaal te verwijderen. Er worden geen foto’s en video’s opgeslagen van personen op een server.

Cookies worden uitsluitend gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze dienstverlening te vergroten, derhalve worden door middel van cookies geen gebruiksprofielen opgesteld en wordt uw surf- en zoekgedrag niet gevolgd teneinde commerciële doelen te dienen.

Nieuwsbrieven afkomstig van PeopleFlows, evenals eventuele speciale aanbiedingen en acties ontvangt u uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming. In dit kader ontvangt u geen aanbiedingen van derden. Indien u niet langer op prijs stelt op de ontvangst van de nieuwsbrief, speciale aanbiedingen of acties van PeopleFlows dan kunt u dat kenbaar maken op de door ons, daarvoor aangewezen wijze.

Indien u door middel van onze software een betaling verricht, geschiedt dit door middel van een daartoe beveiligde web omgeving. Ook uw betaalgegevens worden slechts bewaard voor zolang dit voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is.

Indien u nog vragen heeft over de privacy policy van PeopleFlows dan kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u op www.peopleflows.nl.

PeopleFlows b.v.
Rijksweg 44
6269AC Margraten.